Forældreråd og bestyrelse

Forældreråd

I institutionen er der valgt et forældreråd bestående af 3-5 forældrerepræsentanter og 1-2 personalerepræsentanter. (se opslag med navne i institutionen).

Forældrerådet er bindeled mellem forældre og forældrebestyrelsen. Forældrerådets primære opgave er at støtte op om dagligdagens aktiviteter og arrangementer i institutionen.

Forældrerådsmøder afholdes 4 gange årlig fra kl. 18 - 20 i institutionen og afholdes umiddelbart før forældrebestyrelsesmøder.

Forældrebestyrelse

Bestyrelsen i dagtilbudsområde Tårnborg er sammensat af forældre og ansatte fra begge institutioner, altså en fælles bestyrelse.
De forældrevalgte er alle valgt via forældrerådene fra de 2 institutioner.

Bestyrelsens opgaver består bl.a. i at udarbejde fælles principper/politikker for institutionerne, samt skal de forholde sig til diverse høringssvar, budget og lign.

Bestyrelsen har møde 4-6 gange årlig og møderne holdes på skift i institutionerne. Desuden er der et årligt temamøde med politikker fra BULU.

Bestyrelsen er tillige repræsenteret ved ansættelse af personale til institutionerne.

Siden er sidst opdateret 23. september 2019