Fælles ledelse

Struktur

Dagtilbudsområde Tårnborg

- består af to institutioner:

 • Børnehuset Storebæltsvej
 • Børnegården Kildebakken.

Børnehuset Storebæltsvej har et tæt samarbejde med Børnegården Kildebakken bl.a. ved:

 • Fællesleder Kirsten Søndergaard
 • Fælles pædagogisk personaleweekend
 • Fælles bestyrelse (hver sit forældreråd)
 • Fælles personalemøder

Der er tilknyttet en daglig pædagogisk leder på hver institution, hvoraf Børnegården Kildebakkens pædagogiske leder også er overordnet fællesleder for begge institutioner

Det betyder, at vi har fælles

 • forældrebestyrelse
 • Med-Udvalg
 • personalemøder 3-4 gange om året
 • kursusdage
 • feriesammenlægning
Siden er sidst opdateret 27. september 2018