Traditioner

I Børnehuset Storebæltsvej har vi følgende traditioner:

  • Fastelavn
  • Påskefrokost
  • Bedsteforældredag i maj
  • Skt. Hans Fest i juni
  • Sommerfest i juni for forældre, søskende og børn
  • Julefest i december
  • Julehygge på stuerne
  • Kirke i december
  • Besøg i Kløverhaven
  • Besøg i Kildebakken og andre institutioner