Værdier

Vi arbejder efter Slagelse Kommunes overordnede værdier:

 • Modig
 • Kompetent
 • Tydelig
 • med glæde

For at skabe størst mulig tryghed, nærvær og forudsigelighed har vi i vores pædagogik valgt at være stueopdelt med:

 • 3 børnehavegrupper
 • 2 vuggestuegruppe.

Det betyder, at børnene hører til på en stue, men vi er et hus med åbne døre. Det vil sige, at dørene mellem stuerne meget ofte er åbne og stuerne i ydertimerne er sammen. Børnene må gå på besøg på stuerne eller puderummet efter aftale med de voksne.

 • Vi holder traditioner, fester projekter sammen i hele huset.
 • Vi arbejder ud fra et anerkendende menneskesyn.
 • Vi lægger vægt på at være åbne, imødekommende og skabe et trygt lærerigt og udviklende miljø.
 • Vi er opmærksomme på at være gode rollemodeller.
 • Godt humør og smil hører med til vores hverdag.
 • I vore pædagogik vil vi arbejde for, at også børn med særlige behov, gives optimal mulighed for udvikling på deres præmisser.