Stuer

Vi er 5 stuer som arbejder forskelligt, men samtidig går vi højt op i at se os som et hus og laver en del forskellige aktiviteter på tværs af huset.

Vi er opmærksomme på at der arbejdes ud fra børnenes niveau, udvikling og ikke mindst, hvad der interesserer dem.

Vi betragter medinddragelse af børnene i vores planlægning af hverdagen som en naturlig del af vores pædagogiske arbejde.