Søstjernerne og Blæksprutterne

Søstjernerne og Blæksprutterne

I børnehaven arbejdes der med at videreudvikle de kompetencer barnet allerede er i besiddelse af. Der stilles måske lidt højere krav, men der bliver også skabt mulighed for at børnene kan afprøve og udvikle deres kompetencer på et andet niveau end i vuggestuen.

Det kalenderår hvor de bliver 5 år, arbejder vi med at sikre, i tæt samarbejde med jer som forældre, at barnet så vidt det er muligt er parat til at møde de forventninger, der bliver stillet fra skolen. Alle børn skal som udgangspunkt starte i skole det kalenderår de fylder 6.
Der afholdes som udgangspunkt 1 årlig samtale.


Dagligdag

Klokken 5.45- 7.30 er vi i fællesrummet. Her tilbyder vi morgenmad til de børn der ønsker det.

Klokken 7.30 går vi på stuerne
Klokken 9.30 de planlagte aktiviteter for dagen.

Klokken 11.30 spiser vi og hygger os med de medbragte madpakker. Efter maden er der mulighed for at sove for de børn der har behov for det.
Klokken 12.30 går vi på legepladsen. Vi er så vidt det er muligt ude i al slags vejr.

Klokken ca. 14.30 tilbydes der eftermiddagsmad.

klokken ca. 15.30 samles vi på en af børnehavestuerne


Telefonnr. til Søstjernerne er 24953235
Telefonnr. til Blæksprutterne er 24953237

Siden er sidst opdateret 6. juni 2019