Barnets start

Visitationsregler

Ind- og udmeldelse

Udmeldelse af institutionen skal ske med 1 måneds varsel fra den sidste i måneden. Du kan på Slagelse Kommunes hjemmeside læse og selvbetjene dig til følgende oplysninger:

Barnets start

Så snart dit barn har sagt ja tak til pladsen, får barnet tilsendt et velkomstbrev med en dato for et møde, hvor personalet har sat tid af til samtalen og modtage dit barn.
Det er her vigtigt, at fortælle personalet alt, hvad der er vigtigt, for at dit barn får en god start. Vi anbefaler en stille og rolig start hvor mor og far har god tid. Evt. bliver et par timer, og hvis det er muligt, at barnet starter med få timer ad gangen.
Efter ca. 3 måneder vil I blive indkaldt til en "trivselssamtale".
Siden er sidst opdateret 23. september 2019